Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty

Towary oferowane w Sklepie Upominkibiznesowe.pl są nowe. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może reklamować wadliwy Towar na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Wszelkie reklamacje związane z Towarem Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@upominkibiznesowe.pl.

Zaleca się aby składając reklamację uwzględnić opis wady, pełne dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta, wówczas żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. Jeśli na zakupiony Towar została udzielona gwarancja, informacja ta będzie umieszczona w opisie Towaru w Sklepie. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@upominkibiznesowe.pl.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni od zawartej Umowy Sprzedaży zaczyna bieg w chwili dostarczenia Towaru Konsumentowi. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej wiele Towarów lub ich części, termin 14 dni zaczyna bieg w chwili dostawy ostatniego Towaru lub jego części do Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub pocztą elektroniczną. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca powiadomi Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w ciągu 7 dni roboczych.

Skutki odstąpienia od Umowy:

a)     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta.

c)     Za otrzymane od Konsumenta płatności rozumie się zapłatę za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy sposób dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę.

d)     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru.

e)     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar nie mógł zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie.

f)      Zwrot płatności przez Sprzedawcę zostanie zrealizowany w taki sam sposób w jaki była realizowana płatność za Towar przez Konsumenta.

g)     Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy:

a)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

b)     w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy;

c)      w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;

e)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy

h)     w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;

i)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j)       zawartych w drodze aukcji publicznej;

k)     o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

W przypadku, gdy Konsument nie uzyska oczekiwanego rezultatu związanego z postępowaniem reklamacyjnym, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach powiatowych rzeczników Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych, a także pod adresem https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie nierozstrzygniętego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą na Infolinii Konsumenckiej pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów w Dni robocze w godzinach 8:00-18:00.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl